Książka

SIĘGAJ DALEJ - scenariusze szkoleń bizesowych

Patrycja Korpacka , Andrzej Zdanowski

Książka Sięgaj dalej. Scenariusze szkoleń biznesowych to dwa szczegółowe scenariusze, które łącznie zawierają siedemdziesiąt gotowych i sprawdzonych ćwiczeń. To w sumie niemal 29 godzin ćwiczeń, a łączny czas trwania modułów wynosi ponad 41 godzin.

Sięgaj dalej. Scenariusze szkoleń biznesowych to kopalnia wiedzy pokazująca, w jaki sposób merytorycznie i ciekawie przygotować profesjonalne szkolenie. Znajdziecie  w niej konkretne i praktyczne sytuacje z sali szkoleniowej. Książka ta to pierwsza tak praktyczna pozycja na rynku, w której trenerzy dzielą się tajemnicą swojego warsztatu. Przedstawione scenariusze i ćwiczenia w niej prezentowane są w pełni przez nas sprawdzone.

Książka to gotowe scenariusze kilkudniowego cyklu warsztatowego, podzielonego na poszczególne tematy: obsługa klienta, techniki sprzedaży, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Obszerna baza praktycznych ćwiczeń to doskonałe narzędzie, które realnie zwiększy efektywność uczestników Twoich warsztatów. Zawiera ona również opisy  naszych doświadczeń , możliwe pytania grupy, a także najczęstsze błędy pojawiające się w trakcie sesji szkoleniowych.

Kadra

Andrzej Zdanowski

Od kilkunastu lat tworzę i prowadzę zespoły sprzedażowe wyznając zasadę Napoleona Bonaparte, że „armia baranów dowodzona przez lwa, jest skuteczniejsza niż armia lwów dowodzona przez barana”. Moje atuty to bogate doświadczenie i praktyka w zarządzaniu grupami sprzedażowymi. Liczne nagrody oraz referencje od firm będących liderami rynku potwierdzają moje osiągnięcia oraz ciągłe dążenie do realizacji wyznaczanych celów. Cała moja praca to .…ludzie.

Trenerzy

O sukcesie przeprowadzanego szkolenia głównie decyduje osoba trenera, jego kompetencje oraz umiejętność dotarcia do uczestników. Dlatego też, zlecane nam szkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków/ trenerów, którzy potrafią i dzielą się swoimi doświadczeniami posiadając praktyczną wiedzę z zakresu prowadzonych szkoleń.

Trenerów dobieramy pod potrzeby i specyfikę działań Klienta. Gdy podczas  spotkań słyszę "nasza branża jest specyficzna" odpowiadam "ja też". I tak dobieram trenerów.

Moje hasło to PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE